اعتبار گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم

اعتبار گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم

اعتبار کلیه گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم سه ماه از تاریخ صدور می باشد. با تغییر سال،مادامی که مدت اعتبار گواهی های صادره بر مبنای ارزش معاملاتی قبلی منقضی نشده باشد،گواهی مذکور دارای اعتبار بوده ونیازی به تمدید مدت و پرداخت مابه التفاوت بر مبنای ارزش معاملاتی جدید ندارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.