تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در روزنامه رسمی منتشر شد.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.