در چه مواردی امکان استعلام و صدور گواهی الکترونیکی مالیاتی وجود ندارد:

در چه مواردی امکان استعلام و صدور گواهی الکترونیکی مالیاتی وجود ندارد:

در حال حاضر امکان صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی فقط برای نقل و انتقال قطعی و رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی وجود دارد.

 در موارد ذیل امکان استعلام و صدور گواهی الکترونیکی وجود ندارد:

🔹املاک با کاربری اداری و تجاری و سایر کاربری های غیر مسکونی.
🔹املاک فاقد پایان کار یا در دست ساخت (فارغ از نوع کاربری).
🔹املاکی که نقل و انتقال قبلی آن ها به استناد بند ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بدون گواهی مالیاتی به ثبت رسیده است ( فارغ از نوع کاربری ).
🔹املاک فاقد سند تفکیکی .
🔹املاک دارای سند تفکیکی که بخشی از عرصه آن ها دارای کاربری غیر مسکونی باشد .
🔹در موارد انتقال املاک متوفی به وراث .

🔹املاکی که برای آنها ارزش معاملاتی تعیین نشده است.

🔹املاک دارای بدهی مالیاتی در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی.

🔹املاک موقوفه.

در موارد فوق گواهی الکترونیکی صادر نشده و متقاضی می بایست با در دست داشتن استعلام فیزیکی وسایر مدارک مورد نیاز به صورت حضوری به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی و پرداخت مالیات گواهی فیزیکی صادره توسط اداره امور مالیاتی را به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.