نرخ دیه  کامل از ابتدای سال ۱۳۹۹

براساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه قیمت دیه کامل از ابتدای سال ۱۳۹۹ در ماه های عادی (غیر حرام )، ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (سه میلیارد و سیصد میلیون ریال) تعیین گردیده است بنابراین به استناد ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نرخ دیه در ماه های حرام «محرم،رجب،ذی القعده،ذی الحجه» مبلغ ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و چهارصد میلیون ریال خواهد بود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.