آرا کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران

آرا کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران

آرا کمیسیون وحدت رویه سال کانون سرفتران و دفتریاران برای مشاهده  آرا روی لینک ها کلیک نمائید. آرا کمیسیون وحدت رویه سال98 1:استعفاء آخرین وکیل در اسناد تفویض وکالت. 2:فوت احدی از وکلا در اسناد تفویض وکالت.   آرا کمیسیون وحدت رویه سال96 1:استعلام مالیاتی در خصوص اسناد اجاره و ...