آیا با تصویب قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و آیین نامه آن,قوانین و مقرارات قبلی منسوخ شده اند؟

آیا با تصویب قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و آیین نامه آن,قوانین و مقرارات قبلی منسوخ شده اند؟

[pdf-embedder url="http://xn--mgbfmcl8gsbi.com/wp-content/uploads/2020/03/4....