دستورالعمل تفکیک آپارتمانها

دستورالعمل تفکیک آپارتمانها

دستورالعمل تفكیك آپارتمانها به منظور ایجاد وحدت رویه در تفكیك آپارتمانها در كلیه واحدهای ثبتی دستورالعمل تفكیك آپارتمانها در 30 بند جهت ابلاغ به واحدهای ثبتی تابعه آن استان به پیوست ارسال می گردد . آنچه باید توجه داشت این است كه این ضوابط هنگامی كار سازوثمربخش خواهد بود كه‌اقایان مدیران ...
قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری

قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری

قانون ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي‌و علائم تجاري مصوب 1386/08/07 فصل اول - اختراعات ‎‎‎ ماده 1 - اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را دريك حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد. ‎‎‎ ماده 2 - اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار ...
لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

لايحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 1333/10/05با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده يك (منسوخه 18ˏ10ˏ1351)- اشتباهات قلمي كه در موقع ثبت ملك يا ثبت انتقالات بعدي در دفتر املاك رخ داده و يا اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات‌مقدماتي ثبت پيش آمده ...
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی فصل اول – تعاریف قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: ۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین ...
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی ماده ۱ـ دفا‌تر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند‌های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند ...
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ‌مصوب 1354/4/25 فصل اول – تشکیلات دفترخانه ماده ۱ – دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع ...
قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰با آخرین اصلاحات و الحاقات باب اول – تشکیلات اداری ثبت ماده ۱ در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد. ماده ۲ ...