مدارک انتقال خودرو

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم اسناد خودرو

در ابتدا به شرح مختصری از  روش های انتقال خودرو می پردازیم تا اشخاص بر حسب شرایط خود بهترین شیوه را انتخاب نمایند. برای این منظور سه روش وجود دارد:
 1. ابتدا  فروشنده و خریدار به اتفاق به مراکز تعویض پلاک مراجعه نموده  سپس جهت تنظیم سند قطعی به دفتر اسناد رسمی مراجعه می نمایند(ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وآیین نامه اجرایی آن)؛ این روش ارزان ترین روش نقل و انتقال است و صرفاً هزینه سند قطعی پرداخت می شود.
 2. ابتدا مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی و درخواست تنظیم سند وکالت تعویض پلاک به نام خریدار ،سپس مراجعه خریدار به همراه وکالتنامه  به مراکز تعویض پلاک و اخذ پلاک انتظامی.پس از طی مراحل مذکورفروشنده و خریدار  به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و اقدام به انتقال و تنظیم سند قطعی می نمایند.در این روش هزینه سند وکالت کاری به هزینه سند قطعی اضافه می گردد.
 3. ابتدا مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی و درخواست تنظیم سند وکالت فروش به نام خریدار سپس مراجعه خریدار به همراه وکالتنامه مراکز تعویض پلاک و اخذ پلاک انتظامی ،  پس از طی مراحل مذکور خریدار بدون نیاز به حضور فروشنده به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و اقدام به تنظیم سند قطعی به نام خود می نماید.در این روش هزینه قابل پرداخت عبارت است از هزینه سند قطعی به اضافه حق التحریر.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند قطعی:

 • اصل سند مالکیت حسب مورد برگ گمرکی یا سند کمپانی یا بنچاق دفتر اسناد رسمی(ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)
 • اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز)
 • اصل شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار.
 • بیمه نامه شخص ثالث که مدت آن منقضی نشده باشد.
 • گواهی پرداخت عوارض شهرداری صرفاً سواری و وانت دو کابین(ماده ۴۲  قانون مالیات بر ارزش افزوده)
 • تاییدیه نقل و انتقال خودرو.
 • آدرس طرفین (ماده ۱۷ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)
 • کدپستی طرفین (ماده ۱۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی)

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند وکالت فروش:

 • اصل سند مالکیت حسب مورد برگ گمرکی یا سند کمپانی یا بنچاق دفتر اسناد رسمی(ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)
 • اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز)
 • اصل شناسنامه و کارت ملی موکل و کپی کارت ملی وکیل.
 • بیمه نامه شخص ثالث که مدت آن منقضی نشده باشد.
 • گواهی پرداخت عوارض شهرداری صرفاً سواری و وانت دو کابین(ماده ۴۲  قانون مالیات بر ارزش افزوده)
 • تاییدیه نقل و انتقال خودرو.
 • آدرس طرفین (ماده ۱۷ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)
 • کدپستی طرفین (ماده ۱۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی)

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند وکالت تعویض پلاک:

 • اصل سند مالکیت حسب مورد برگ گمرکی یا سند کمپانی یا بنچاق دفتر اسناد رسمی(ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)
 • اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز)
 • اصل شناسنامه و کارت ملی موکل و کپی کارت ملی وکیل.
 • آدرس طرفین (ماده ۱۷ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)
 • کدپستی طرفین (ماده ۱۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی)
نکات قابل توجه: ۱ – در حال حاضر به استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه اجرایی آن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است ملاک تشخیص مالکیت است . ۲ – در اسناد وکالت فروش خودرو و وکالت تعویض پلاک تعیین مدت  تعویض پلاک  به جهت جلوگیری از تبعات احتمالی انتظامی و قضایی اکیداً توصیه می گردد.    
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.