مدارک پیش فروش
  • مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند پیش فروش آپارتمان
  1. ۱- سند رسمی مالکیت یا سند اصلی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.

۲- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد.

۳- بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده (۹) قانون پیش فروش ساختمان.

۴- تاییدیه مهندس  ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان.

۵- پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک.

۶- شناسنامه و کارت ملی طرفین.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.