مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند پیش فروش آپارتمان

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند پیش فروش آپارتمان

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند پیش فروش آپارتمان1- سند رسمی مالکیت یا سند اصلی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است....
مدارک مورد نیاز جهت تعویض اسناد مالکیت

مدارک مورد نیاز جهت تعویض اسناد مالکیت

تعویض سند دفترچه ای به تک برگی (کاداستری) اصل سند مالکیت دفترچه ای.اصل بنچاق.اصل خلاصه معامله.اصل شناسنامه و کارت ملی.آدرس و کدپستی ملک.آدرس و کدپستی محلی که سند به آن محل ارسال خواهد شد.نکات قابل توجه:کلیه نقل وانتقالاتی که از تاریخ 1390/07/25 به ...