وکالت اخذ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث

وکالت اخذ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث

وکالت اخذ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث مورد وكالت : مراجعه به هریک از مراجع قضائی ،شورای حل اختلاف،سازمان امور مالیاتی،هر یک از حوزه های مالیاتی و ساير مراجع ذيصلاح جهت انجام کلیه امور قضائی و اداری مورد نیاز جهت اخذ گواهی انحصار وراثت مرحوم/مرحومه.................حسب الاظهار بعنوان ...
وکالت ثبت علامت تجاری

وکالت ثبت علامت تجاری

وکالت ثبت علامت تجاریمورد وكالت : مراجعه به اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و اداره ثبت علائم تجاري و قسمت هاي مربوطه، ثبت اسناد و املاك و ساير ادارات دولتي و غيردولتي و كليه مراجع ذيصلاح كشور جهت ثبت علامت تجاري شركت فوق به هر اسم و ...
وکالت ثبت شرکت

وکالت ثبت شرکت

وکالت ثبت شرکت مورد وكالت : مراجعه به ادارات ثبت شركت ها و موسسات غیر تجاری، دارائي شركت ها، اتاق بازرگاني و تمامي ادارات تابع وزارت صمت و مجمع امورصنفي و هر سازمان يا اداره دولتي و وابسته به دولت و هرشخص حقيقي و حقوقي ديگري كه لازم باشد، به ...
وکالت فروش سهام شرکت با مسئولیت محدود

وکالت فروش سهام شرکت با مسئولیت محدود

وکالت فروش سهام باشرکت مسئولیت محدود مراجعه به اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري ،دفاتر اسناد رسمي، سرمميزي مالياتي، حوزه مالياتي مربوطه و ساير ادارات ذيربط و مراجع ذيصلاح، انجام كليه امور كاري و اداري مربوط به كليه سهم الشركه موكل در شركت ............ (با مسئوليت محدود) به شناسه ...
تفویض اختیارات شخص در شرکت

تفویض اختیارات شخص در شرکت

تفویض اختیارات شخص در شرکت مورد وكالت : مراجعه به تمامي ادارات دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت،وزارتخانه ها،ارگان ها و سازمان ها و نهادها،مراجع قضايي،بانك ها،اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري،دفاتر اسناد رسمي،دارايي،اتحاديه ها،اصناف،اتاق بازرگاني،انجام كليه وظايف و مسئوليت هاي موكل در شركت ........ به شناسه ملي ......... ...