لزوم ارسال خلاصه معامله ،فسخ نامه ،رونوشت از طریق مکانیزه

لزوم ارسال خلاصه معامله ،فسخ نامه ،رونوشت از طریق مکانیزه

دریافت نسخه چاپی ...
لزوم اخذ پاسخ استعلام ثبت در تنظیم  اسناد اجاره بیش از سه سال

لزوم اخذ پاسخ استعلام ثبت در تنظیم اسناد اجاره بیش از سه سال

اخذ نسخه چاپی ...
در چه مواردی امکان استعلام و صدور گواهی الکترونیکی مالیاتی وجود ندارد:

در چه مواردی امکان استعلام و صدور گواهی الکترونیکی مالیاتی وجود ندارد:

در چه مواردی امکان استعلام و صدور گواهی الکترونیکی مالیاتی وجود ندارد: در حال حاضر امکان صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی فقط برای نقل و انتقال قطعی و رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی وجود دارد.  در موارد ذیل امکان استعلام و صدور گواهی الکترونیکی وجود ...
ممنوعیت تنظیم اسنادی که منجر به انتقال یا واگذاری کارت بازرگانی گردد

ممنوعیت تنظیم اسنادی که منجر به انتقال یا واگذاری کارت بازرگانی گردد

دریافت نسخه چاپی ...
میزان معافیت  مالیات بر در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق برای سال ۱۳۹۹

میزان معافیت مالیات بر در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق برای سال ۱۳۹۹

میزان معافیت مالیات بر در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق برای سال 1399 برابر ماده 84 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 میزان معافیت مالیات بر در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق هر ساله در قانون بودجه مشخص می شود که در سال 1399 سقف معافیت مالیاتی در قسمت 2 ...
تغییر نام تلفن ثابت

تغییر نام تلفن ثابت

تغییر نام تلفن ثابت برابر دستور العمل اجرایی آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت و خدمات مخابراتی، براي تغيير نام تلفن ثابت در دفاتر امور مشترکین دو راه وجود دارد :   1- فروشنده و خریدار یا نماینده قانونی آنها در دفاتر امور مشترکین حاضر و اقدام به انتقال ...
« آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی »

« آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی »

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/1 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1/6331 مورخ 16/6/137 وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور و به استناد ماده ( 6 ) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ...
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/2/17  ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند. ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ...
قانون راجع به رشد متعاملین

قانون راجع به رشد متعاملین

قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313/6/13 ماده واحده  _از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیة معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق ، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی ‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور ...
تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمیدر اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در روزنامه رسمی منتشر شد.  دریافت نسخه PDF جهت الصاق در محل دفتر دریافت نسخه روزنامه ...